Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

            

                                      Logo SBR

 

                   Logo GPW     Logo SKWP

 

 

                                         Patronat Honorowy

                                              Logo MG 

 

 

 

Stowarzyszenie SBR Polska we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce zapraszają na konferencję:

 

NOWE WYZWANIA W PROCESIE

RAPORTOWANIA FINANSOWEGO NA RYNKU NEWCONNECT

 

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki

 

Warszawa, 23 stycznia 2013 r.

Sala NewConnect Giełda Papierów Wartościowych, ul Książęca 4

 

Jednym z ważniejszych elementów interakcji emitentów z inwestorami jest sposób raportowania finansowego. W chwili obecnej emitenci rynku NewConnect zobligowani są do publikacji raportów kwartalnych obejmujących tylko wybrane dane finansowe oraz raportów rocznych uwzględniających opinię biegłego rewidenta. Brak jest jednak wymogów formalnych odnośnie jednolitego formatu w jakim raporty te powinny być przekazywane. Przy ciągle wzrastającej liczbie emitentów powoduje to znaczne utrudnienia w procesie analizy danych po stronie inwestorów.

 

Istotnym impulsem do zmian może być wdrożenie elektronicznego standardu raportowania wykorzystującego język XBRL. Standard ten funkcjonuje na kilku największych giełdach świata (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii). Wdrożenie standardu pozwoliło na automatyczne przetwarzanie danych, szybszą ich analizę, a także budowanie modeli porównawczych i wyciąganie na tej podstawie wniosków na potrzeby decyzji inwestycyjnych.

 

Celem konferencji będzie podsumowanie obecnego stanu raportowania finansowego na rynku NewConnect, ogłoszenie konkursu na najlepszy raport roczny NewConnect oraz prezentacja koncepcji nowego standardu raportowania z wykorzystaniem języka XBRL.

 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli spółek rynku NewConnect, autoryzowanych doradców, księgowych, inwestorów i analityków giełdowych.

 

 Partnerzy:  Patronat medialny:
 Logo SII                                     Logo Parkiet
 Logo BRAG  
 Logo Fujitsu  
   
   

 

 

 

 

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności