PROGRAM KONFERENCJI:


10.00–10.30 Rejestracja uczestników


10.30–11.00 Otwarcie konferencji

- Piotr Tefelski, Zasępca Dyrektora Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki;

- Andrzej Szerszeń, Dyrektor Działu Promocji i Edukacji Produktowej, Giełda Papierów Wartościowych,

- Ryszard Gorycki, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP, biegły rewident,

- Tomasz Wiśniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia SBR Polska


11.00–12.30 Raportowanie na rynku NewConnect – przegląd obecnego stanu, konkurs na raport roczny

- Agnieszka Góral, Wicedyrektor Działu Rynku Kasowego GPW

- Piotr Białowąs, Wiceprezes Zarządu INVESTcon GROUP

- Rafał Irzyński, Główny analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

- Paulina Sztajnert, Członek Zarządu Stowarzyszenia SBR Polska


12.30–12.45 Przerwa kawowa


12.45–13.30 Raportowanie na rynku kapitałowym – jak to robią inni

- Masatomo Goto, Fujitsu

- Mateusz Hojda, Dyrektor ds. Komunikacji, BRAG


13.30–15.00 Nowa koncepcja raportowania na NewConnect

- Michał Piechocki, Prezes BRAG

- Grzegorz Warzocha, Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


15.00–15.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji


15.15–16.00 Lunch