Grzegorz Warzocha
Partner i Członek Zarządu AVANTA Audit Sp. z o.o. Sp.k.

Biegły rewident dysponujący blisko dwudziestoletnią praktyką zawodową. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i realizacji projektów doradczych dla inwestorów krajowych i zagranicznych. W latach 2000-2009 na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach audytorskich Ernst & Young oraz Deloitte. Członek KIBR oraz FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (ACCA). Autor profesjonalnych prezentacji, szkoleń oraz warsztatów z zakresu sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours (Francja). Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim.

 

Piotr Białowąs
Wiceprezes Zarządu INVESTcon GROUP SA

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Konsultant Funduszy Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A.

 

Agnieszka Góral
Wicedyrektor
Dział Rynku Kasowego/Pion Operacyjny
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie związana od 1994 roku. Początkowo w Dziale Notowań (w Zespole Sesji Giełdowych, a następnie na stanowisku Szefa Zespołu Operacji na Papierach Wartościowych). Od 2000 roku w Dziale Emitentów GPW. Obecnie Wicedyrektor Działu Rynku Kasowego w Pionie Operacyjnym.  Odpowiedzialna m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania instrumentów finansowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez Giełdę nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik kursów i konferencji w zakresie rynku kapitałowego. Prelegent w zakresie zasad i warunków funkcjonowania emitentów i ich doradców na rynku alternatywnym prowadzonym przez GPW.

 

Mateusz Hojda
Dyrektor w „Business Reporting – Advisory Group Sp. z o.o. „ sp. k..

Przedmiotem działalności spółki jest doradztwo oraz treningi w zakresie sprawozdawczości wykorzystującej standard XBRL. Z ramienia BR-AG, Mateusz doradzał i szkolił w ramach projektów implementacji XBRL na rynkach kapitałowych m.in. w Chile oraz Peru. Ponadto Mateusz tworzył taksonomię dla nazdoru bankowego w Peru. W latach 2005-2009, Mateusz był Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia „XBRL Polska”.
Praktyczne doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, Mateusz zdobywał podczas pracy w banku Freiberger Bank eG (Niemcy), wiedzę z zakresu optymalizacji procesów biznesowych zdobył pracując dla firmy doradczej Infoconsulting sp. z o.o..
Mateusz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wydziału Wydziału Zarządzania TU-Freiberg (Niemcy).

 

Michał Piechocki
CEO, Business Reporting – Advisory Group

Michał Piechocki jest CEO spółki Business Reporting – Advisory Group. Od 2006 roku Michał rozwija działalność spółki w zakresie doradztwa dla instytucji publicznych dotyczącego elektronicznych standardów raportowania biznesowego. Michał wspierał i realizował projekty doradcze dla instytucji nadzorczych oraz rządowych w Australii, Chile, RPA, USA, Wielkiej Brytanii, Bermudach, Kanadzie, Niemczech, Danii, Singapurze, Malezji, Mołdawii, Hiszpanii i innych krajach. Michał doradza m.in. Europejskiemu Nadzorowi Bankowemu oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w zakresie wykorzystania standardów XBRL dla potrzeb raportowania w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym.

Michał Piechocki jest członkiem Instytutu Księgowych Zarządzania w Stanach Zjednoczonych oraz członkiem Zespołu ds. Oceny Jakości Taksonomii IFRS XBRL przy Radzie Międzynarodowych Standardów Księgowości. Michał jest również członkiem zespołu ds. Taksonomii Carbon Disclosure Project oraz członkiem IBM Information Governance Council. Michał pracował wcześniej w Zespole ds XBRL Komitetu Fundacji Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Londynie oraz był członkiem Komitetu Sterującego Konsorcjum XBRL International.

Michał ukończył studia magisterskie z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie realizuje studia doktoranckie w zakresie elektronicznej sprawozdawczości na Uniwersytecie Technicznym we Freibergu. Michał jest autorem szeregu publikacji oraz książki nt XBRL oraz prelegentem na międzynarodowych konferencjach sprawozdawczości biznesowej.

 

Paulina Sztajnert
Członek Zarządu SBR Polska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i  Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz Podyplomowego Studium Metody Wyceny Spółki Kapitałowej Szkoły  Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. dziennikarz Pulsu Biznesu, zajmujący się tematyką  funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Od 2006 r. do grudnia 2012 pracowała w Notoria Serwis SA, od 2008 do września 2012 r. pełniła funkcję prezesa spółki.