Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Rosnąca popularność raportów społecznych na świecie pozwala zadać pytanie, czy będą one stanowiły przyszłość raportowania korporacyjnego. Jak podaje Deloitte Netherlands w publikacji „Integrated Reporting in Netherlands”, firmy czerpią liczne korzyści z raportowania zintegrowanego, czego skutkiem jest widoczny w Holandii trend odchodzenia od raportów tradycyjnych na rzecz raportów skonsolidowanych wśród większych przedsiębiorstw.

Niemniej jednak, sposób pozyskiwania i późniejszego zapisu informacji wśród raportujących organizacji pozostaje zróżnicowany. Zgodnie z Davem van den Ende z holenderskiego oddziału Deloitte oraz Olivierem Servais, doradcą w Międzynarodowej Radzie Raportów Zintegrowanych (eng. IIRC) istotnym wyzwaniem będzie usystematyzowanie tego procesu, między innymi poprzez zastosowanie podobnych narzędzi do generowania sprawozdań. Ekonomiści upartują duże korzyści w wykorzystaniu języka XBRL w raportach społecznych. Wśród nich wymieniają: jednoznaczność danych oraz możliwość ich podownego użycia, ograniczenie manualnego procedowania dokumentów oraz zwiększenie dokładności informacji.

Podczas trzyletniego programu realizowanego przez największe firmy doradcze (Deloitte, EY, KPMG, PwC) oraz informatyczne (SAP, Fujitsu, Credit360) Holandia chce „przejść od zintegrowanego myślenia do zintegrowanego raportowania”. Jednym z elementów tego programu będzie stworzenie „Technology Blueprints for the Adoption of Next-Generation Reporting”, który określi narzędzia i rozwiązania zalecane przy raportowaniu. Dokument ten wskaże także miejsce należne XBRL w sprawozdawczości.

Rob Kuipers, dyrektor holenderskiego SBR Programma, podzielił się swoją wizją przyszłości podczas XBRL Conference 2015 w Kopenhadze. Zgodnie z jego przypuszczeniami już wkrótce całkowity proces raportowania będzie odbywał się za pomocą „jednego kliknięcia”. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły błyskawicznie przekazywać informacje o aktualnym położeniu rynkowym zarówno jednostkom administracji publicznej, jak i biznesowym partnetom. W swoim przemówieniu komisarz skupił się także na zdiagnozowaniu wyzwań stojących na drodze ku jednolitej, elektronicznej sprawozdawczości oraz przedstawieniu możliwych rozwiązań. Według Roba Kuipersa niezwykle istotne jest położenie nacisku na międzynarodową integrację oraz postawienie sobie wspólnych celów. Zapis z wystąpienia można odnaleźć tutaj

W odpowiedzi na co raz większe zapotrzebowania rynkowe oraz zaostrzające się regulacje prawne przedsiębiorstwa udostępniają publicznie co raz więcej informacji. W bliskiej perspektywie na polskie firmy zostaną nałożone nowe obowiązki raportowania danych niefinansowych wynikające z transponowania dyrektywy 2014/95/EU. Prace trwające nad ustawą nie dają jeszcze odpowiedzi na pytanie, jak raporty pozafinansowe będą wyglądać – czy będzie to nowy dokument, czy może uzupełnienie istniejącego sprawozdania?

Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być raporty zintegrowane, które już w tej chwili cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Służą one do szeroko pojętej prezentacji aktualnej pozycji firmy na rynku, są połączeniem raportów finansowych i pozafinansowych. „Raportowanie zintegrowane pozwala przedstawić jaśniejszy niż ‘tradycyjnie prezentowany’ obraz tego, co jest strategicznie decydujące o rynkowym sukcesie lub porażce, przez co z jednej strony ułatwia inwestorom ocenę możliwych do osiągnięcia w przyszłości wyników, z drugiej umożliwa zarządowi i radzie nadzorczej prowadzenie z inwestorami znacznie lepiej i logiczniej ustrukturyzowanej dyskusji o strategii i modelu biznesowym”, pisze członek kapituły konkursu „The Best Annual Report 2014”, prezes Excelsior Capital, Piotr Dubno. Więcej o raportach zintegrowanych, jako „nowym sposobie komunikacji spółek” można przeczytać tutaj.

W sierpniu firma BR-AG, jeden z członków Stowarzyszenia, uczestniczyła w CIPC Round-Table Meeting w Johannesburgu. Podczas spotkania jej przedstawiciele - Michał Piechocki i Michał Zubrycki - poprowadzili sesję dotyczącą dobrych praktyk w procesie implementacji języka XBRL oraz warsztaty z zakresu XBRL/DPM dla południowoafrykańskich regulatorów. Sierpniowe szkolenia są kontynuacją współpracy BR-AG z Jurysdykcją XBRL South Africa. Firma BR-AG była odpowiedzialna za opracowanie architektury XBRL odpowiedniej dla Republiki Południowej Afryki, czego zwieńczeniem jest dokument XBRL SA Standard zawierający szczegółowe wytyczne związane z budową taksonomii oraz systemu zarządzania metadanymi.

W dniach 19-20 sierpnia w Dżakarcie odbyła się konferencja 2015 XBRL Asia Roundtable & Indonesian National XBRL Conference. Na spotkaniu, którego gospodarzem  była Giełda Papierów Wartościowych w Indonezji, pojawiło się około 800 delegatów z całej Azji. Celem konferencji była dyskusja o przyszłości raportowania biznesowego.

Indonezja świętuje w tym roku 70. rocznicę swojej niepodległości. Z tej okazji Mrs. Nurhaida, dyrektor wykonawcza Nadzoru Rynku Kapitałowego, zdecydowała się opowiedzieć o postępie, jaki kraj ten poczynił jako wolny naród. Zauważyła także, że Indonezja rozważa wdrożenie XBRL jako jedną z piętnastu najlepszych strategii prowadzących do wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej dla obcokrajowców.

Zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ordynacji podatkowej okazuje się mieć swoje niedopatrzenia. Mówiąc dokładniej, luki kryją się w harmonogramie planowanych zmian wynikających z zapisów ustawy.

Przypomnijmy, że istotnym elementem nowelizacji ma być wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który standaryzuje sposób prowadzenia ksiąg podatkowych. Od przyszłego roku przedsiębiorcy raportujący w sposób elektroniczny na żądanie urzędu skarbowego będą zobligowani do udostępnienia ksiąg podatkowych zapisanych w formacie strukturalnym, tj. takim który umożliwia automatyczne wyodrębienienie danych merytorycznych przy użyciu odpowiednich algorytmów informatycznych.

Nowe wymagania będą wchodziły w życie stopniowo. Jak czytamy w Pakiecie działań podatkowych, od 2016 roku duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przekazywania danych w formacie strukturalnym. W latach 2016-2017  małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić księgi ustandaryzowane fakultatywnie. Natomiast od 2018 roku wszystkie przedsiębiorstwa muszą dostosować się do zmian w raportowaniu.

Powyższy harmonogram nie uwzględnia okresu przejściowego dla mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z polskim prawem od 2008 roku mikroprzedsiębiorstwo jest oddzielną kategorią przedsiębiorstwa charakteryzującą się obrotem poniżej 2 mln euro oraz zatrudnieniem niższym niż 10 osób. W tej grupie znajdują się niejednokrotnie firmy, których działalność jest na tyle duża, że nie prowadzą już księgowości papierowej, jednak na tyle mała, że przystosowanie się do nowych zmian będzie generowało istotne koszty. Mamy nadzieję, że mikroprzedsiębiorcy zostali jedynie przeoczeni w projekcie i w rzeczywistości nowe obowiązki będą ich dotyczyć dopiero w 2018 roku.

Wiele pytań związanych z wpływem dyrektywy unijnej Capital Requirements Directive IV (CRD IV) na funkcjonowanie prywanej i publicznej strefy bankowej odnajdzie swoje odpowiedzi podczas konferencji Business Register 3600. Jej uczestnicy będą mieli okazję posłuchać o aktualnym statusie aktu bezpośrednio z ust czołowych regulatorów oraz osób odpowiedzialnych za implementację pakietu w bankach.

Adam Farkas, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, przedstawi najnowsze zmiany w CRD IV oraz opowie o planowanym dalszym rozwoju dyrektywy.

Michael Bardram, Starszy Konsultant Działu IT Danske Bank, zilustruje oddziaływanie standardu XBRL na jakość reportowania COREP w Danske Bank Group.

Artis Smits, Dyrektor Działu IT Łotewskiej Komisji Finansowej i Rynku Kapitałowego, podzieli się łotewskimi doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem XBRL do raportowania COREP/FINREP przy użyciu wydajnych narzędzi informatyczny.

Przypominamy, że konferencja Business Reporting 3600 odbędzie się w dniach 8-10 września w Kopenhadze. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności