Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

Holenderski projekt SBR Programma jest przedsięwzięciem godnym naśladowania. Projekt ujednolica trzy rodzaje raportów: sprawozdania podatkowe, sprawozdania z działalności rocznej oraz raporty statystyczne. SBR Programma prowadzi do zmniejszenia informacji przesłanych na drodze przedsiębiorstwo-administracja, poprzez eliminację pozycji powtarzających się oraz wdrożenie systemu ponownego wykorzystywania danych. Inicjatywa została doceniona przez Europejski Instytut Administracji Publicznej, który przyznał jej certyfikat "European Best Practice".

Szczegóły dotyczące wyzwań, którym Holandia musiała sprostać podczas implementacji programu SBR, zdradza kierownik projektu, Rob Kuipers. Wywiad przeprowadzony przez XBRL International można odnaleźć tutaj.

Fińska administracja podatkowa poinformowała o rozpoczęciu wdrażania systemu raportowania wykorzystującego XBRL (Standard Business Reporting, SBR). System ma być przeznaczony dla towarzystw akcyjnych i ma obejmować sprawozdania finansowe, które podmioty obecnie dostarczają administracji podatkowej oraz Krajowej Radzie Patentów i Rejestracji. Pierwsza faza programu ustandaryzowanego raportowania w Finlandii ma ruszyć w kwietniu 2016. Pełna implementacja SBR, stanowiąca rozszerzenie funkcjonalności na wszystkie fińskie przedsiębiorstwa, zostanie przeprowadzona do końca 2020 roku.

Więcej na temat programu SBR Finland można przeczytać na stronie XBRL Finland. Zachęcamy także do zapoznania się z wywiadem z Eliną Koskentalo, Menadżerem fińskiego projektu SBR.

Bombay Stock Exchange (BSE) była pierwszą indyjską giełdą papierów wartościowych, która w czerwcu tego roku wprowadziła język XBRL do raportowania informacji Shareholding Pattern (danych dotyczących podziału akcji spółki) przez notowane przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to spotkało się z powszechną aprobatą spółek, co nakłoniło BSE do rozszerzenia wykorzystania standardu. W najbliższej przyszłości bombajska giełda zaimplementuje XBRL w sprawozdaniach finansowych. Więcej na ten temat można przeczytać w notce prasowej

W najnowszym rankingu „Doing Business”, prowadzonym przez Bank Światowy Polska znalazła się na 32. miejscu spośród 189 państw. Co więcej, przez ostatnie 5 lat Polska awansowała aż o 40 pozycji. Jest to niewątpliwy sukces, na który wpłynęły m.in. łatwość uzyskania kredytu przez przedsiębiorstwo, proste zasady zamykania działalności gospodarczej, wysoka ochrona inwestorów mniejszościowych czy niski poziom korupcji.

Jest dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Ocena polskich przepisów w takich kategoriach jak rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz płacenie podatków nie wypadła tak zadowalająco. Zgodnie z raportem, aby założyć w Polsce firmę potrzeba średnio 30 dni, a koszty temu towarzyszące wynoszą 13% polskiego PKB per capita. Dla porównania taka sama procedura konsumuje jednorazowo w Estonii średnio 4,5 dnia oraz 1,4% estońskiego produktu krajowego na osobę, zaś w Danii – 5,5 dnia i 0,2% PKB. Wraz ze średnią długością uzyskania pozwolenia budowlanego wynoszącą 212 dni, Polska wyprzedza jedynie 8 spośród 46 krajów europejskich.

Raport „Doing business” podkreśla zapotrzebowanie na uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostat stawka CIT w Polsce jest niższa od średniej unijnej, zaś stawka VAT (na poziomie 23 procent) nieznacznie wyższa od średniej unijnej. Największym wyzwaniem dla polskich firm okazuje się zatem poziom skomlikowania systemu podatkowego. Polscy przedsiębiorcy płacą podatki około 18 razy w ciągu roku, poświęcając na to 286 godzin. Norwegowie dokonują płatności jedynie 4 razy w ciągu roku, co odpowiada 83 godzinom ich pracy, Estończycy - 7 razy, tracąc 81 godzin, zaś Finowie – 8 razy, łącznie spędzając na tej czynności 93 godziny.

Treść tegorocznego raportu „Doing business” dostępna jest tutaj

Partia Liberalna Kanady (LPC) Justina Trudeau wygrała w zeszłym tygodniu wybory parlamentarne kończąc tym samym dziewięcioletnie rządy konserwatystów w tym kraju. Jednym z postulatów, z jakim liberałowie walczyli o poparcie obywateli było wprowadzenie możliwie jak największej transparentności informacji rządowych oraz udostępnienie ich w cyfrowym, ujednoliconym formacie (więcej na ten temat tutaj). Wygrana partii Justina Trudeau stanowi szansę dla upowszechnienia języka XBRL w Kanadzie.  W odpowiedzi na te wydarzenia polityczne XBRL Canada zorganizuje 24 listopada w Ottawie seminarium poświęcone tematyce Standard Business Reporting (SBR). Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się osoby odpowiedzialne za implementację XBRL w krajach, które wprowadzają ideę SBR w raportowaniu (Elina Koskentalo, Finlandia oraz Roy Warden, UK).

W oparciu o analizę stanu polskiej gospodarki oraz opinie obywateli i liderów biznesu McKinsey & Company we współpracy z redakcją „Forbes” przygotował raport „5 zadań dla Polski”. W raporcie globalna firma doradztwa strategicznego zdefiniowała główne wyzwania stojące na drodze Polski do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Wśród nich duży nacisk został położony na potrzebę zwiększenia wsparcia dla biznesu oraz poprawę poziomu usług publicznych. Zdaniem liderów polskiego biznesu usługi publiczne wymagają znaczących reform. 97% ankietowanych[1] uważa, że istotne jest przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych. „Chodzi o poprawę efektywności, orientację na klienta lub petenta, zarządzanie efektywnością, automatyzację i cyfryzację”, podkreśla McKinsey & Company.

Nad przyczynami niezadowolenia społecznego z poziomu e-usług dostarczanych przez polską administrację zastanawiali się uczestnicy debaty „Czas na patriotyzm gospodarczy” zorganizowanej przez Puls Biznesu. Wśród wymienianych powodów pojawiają się: niewystępowanie mechanizmów motywujących do korzystania z nowych rozwiązań czy brak konsekwencji we wprowadzaniu zmian. „Nie ma szans, by projekty się powiodły, jeśli są tylko elementem krótkoterminowej polityki pojedynczego rządu. Bo potem jest jak w biznesie — zmieni się kierownictwo i nikt nie będzie pamiętał o pierwotnym celu”, twierdzi Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Być albo nie być – Estonią” Pulsu Biznesu, w którym znajduje się szczegółowa relacja z debaty.

 


[1] McKinsey zebrał opinie 300 prezesów największych polskich firm.

Firma Global Engagement Services po raz czwarty przeprowadziła analizę ESG (ang. environment - social responsibility – corporate governance) polskich spółek giełdowych w oparciu o międzynarodowe normy zrównoważonego rozwoju. Badanie wykorzystywało metodę GES Risk Rating polegającą na ocenie systemów zarządzania przedsiębiorstwa w trzech kategoriach: wpływ na środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 143 spółek notowanych dnia 31.07.2015 roku na Rynku Głównym GPW.

„Spółki radzą sobie z ujawnianiem danych z zakresu ładu korporacyjnego, ale w pozostałych aspektach jest już gorzej”, komentuje wyniki badania Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Według GES 36,5% analizowanych spółek ujawnia niewielką ilość danych lub nie ujawnia w ogóle informacji z zakresu ochrony środowiska (tj. informacji dot. emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i wody, rekultywacji zasobów, itp.), natomiast aż 56,6% nie wywiązuje się ze swoich obowiązków informacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej (tj. raportowania danych dot. przejawów dyskryminacji, godzin pracy i wynagrodzeń, korupcji, itp.)

Przedsiębiorstwa poddane analizie w tym roku to grupa spółek, która najprawdopodobniej zostanie objęta obowiązkiem raportowania danych niefinansowych nałożonym przez dyrektywę 2014/95/EU. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym duże jednostki zainteresowania publicznego będą zobligowane do przedkładania takich informacji od stycznia 2017 roku.

PZU, pionier wśród jednostek tworzących raporty społeczne w Polsce, ocenia, że przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu raportowania danych niefinansowych to wieloetapowy proces trwający około 1,5 roku. Niepokojące jest to, że firmy mają jeszcze sporo do zrobienia, a czasu zostało niewiele.

Wyniki GES Risk Rating firma GES przedstawiła podczas konferencji „Raportowanie danych pozafinansowych” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie SBR Polska było jednym z uczestników wydarzenia.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności