Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Aktualności

2 lutego w Paryżu odbędzie się kolejna konferencja XBRL Europe Day, której celem jest integracja europejskiego społeczeństwa XBRL. Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia jest XBRL France oraz Francuski Instytut Biegłych Księgowych.

 

Uczestnicy konferencji zostaną zaopatrzeni w garść najnowszych informacji związanych z pakietami CRD IV oraz Solvency II. Przedstawiciele XBRL Netherlands opowiedzą o holenderskim projekcie ustandaryzowanego raportowania SBR Programma, zaś reprezentanci XBRL France zaprezentują swoje stanowisko w temacie struktury Europejskiego Ujednoliconego Elektronicznego Formatu.

 

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny można odnaleźć tutaj.

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały zamieszczone zaproponowane przez Departament Kontroli Skarbowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 

 

Wprowadzenie JPK jest elementem nowelizacji ordynacji podatkowej. Od tego roku przedsiębiorcy raportujący w sposób elektroniczny na żądanie urzędu skarbowego będą zobligowani do udostępnienia ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisanych w formacie strukturalnym, tj. takim który umożliwia automatyczne wyodrębienienie danych merytorycznych przy użyciu odpowiednich algorytmów informatycznych. Nowe wymagania będą wchodziły w życie stopniowo (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). 

 

Wybranym przez Ministerstwo Finansów formatem jest XML.

 

Stowarzyszenie SBR Polska zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach. Termin składania opinii upływa 26 stycznia 2016 roku. 

Australijska administracja podatkowa (ATO), która nadzoruje program Standard Business Reporting (SBR) w Australii, opublikowała ostatnio raport ze swojej działalności w latach 2014-2015. Zgodnie z danymi ATO liczba użytkowników SBR wzrosła znacząco w tym czasie. Łączna liczba informacji przesłanych drogą SBR wyniosła 15 milionów, natomiast liczba udostępnionych raportów to 550.

Australijski program SBR służy do wymiany danych biznesowych między prywatnymi przedsiębiorstwami oraz na drodze przedsiębiorstwo – administracji. Projekt obejmuje sprawozdania finansowe, raporty podatkowe, statystyczne oraz raporty o przepływach funduszy emerytalnych. Dzięki redukcji duplikatów informacji poprzez udostępnienie ponownego wykorzystania treści zawartych w raportach program SBR przynosi znaczące oszczędności gospodarce australijskiej. ATO szacuje je na 400 milionów dolarów amerykańskich rocznie.

Na początku grudnia odbyła się gala finałowa konkursu "Raporty społeczne" organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte oraz SGS. Nagrodę główną w tym roku zdobyła firma CEMEX Polska, natomiast pozostałe nagrody i wyróżnienia przyznano jednostkom: Bank Zachodni WBK, Grupa LOTOS, Castorama, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Polskie LNG.
W tym roku liczba zgłoszonych raportów społecznych wzrosła o prawie 30 procent, co stanowi odpowiedź polskiego biznesu na zatwierdzoną w  2014 roku dyrektywę 2014/95/EU. Treść rozporządzenia będzie od 2017 roku obligować największe polskie przedsiębiorstwa do upubliczniania danych pozafinansowych związanych z ich działalnością. 
Biblioteka raportów społecznych 
zgłoszonych na konkurs jest dostępna na stronie konkursu.

Brytyjski oddział Deloitte przeprowadził badanie dotyczące jakości sprawozdań rocznych na rodzimym rynku. Wnioski z analizy raportów 100 notowanych spółek giełdowych oraz wskazówki, dzięki którym przedsiębiorcy mogą polepszyć ich czytelność, zostały zebrane w dokumencie Annual report insight 2015.

W opracowaniu Deloitte wspomina, że już niedługo użytkownicy informacji zawartych w raportach rocznych (np. inwestorzy, audytorzy, analitycy) będą mogli dostosowywać ich strukturę oraz zawartość do swoich potrzeb. Takie funkcjonalności mogą stać się powszechne, jeżeli spółki zaadoptują użycie strukturalnych danych w tworzeniu sprawozdań. Jako wiodący format na to pozwalający Deloitte wskazuje XBRL.

15 grudnia przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia SBR Polska uczestniczyli w konferencji „Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce” organizowanej przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Regionalne Izby Obrachunkowe, Ministerstwo Finansów i KiBR. Konferencja odbyła się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.

 

Podczas konferencji przedstawiciele IIA Polska przedstawili wyzwania stojące przed audytem. Szczególnie interesująca była informacja odnośnie harmonogramu prac nad wprowadzeniem Jednolitego pliku kontrolnego, który zakłada obligatoryjne wprowadzenie tego standardu od 1 lipca 2016 r. dla dużych podmiotów (około 400 tys firm), a dwa lata później dla wszystkich podmiotów. Nowy standard będzie zbudowany w oparciu o istniejące rozwiązanie (m.in. Portugalia, Austria, Luxemberg) z wykorzystaniem XML i będzie obejmował zakres 7 różnych sprawozdań: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, faktury VAT, ewidencja zakupów, księgi podatkowe, magazyn, ewidencja przychodów. W przyszłości projektem tym mają być objęte również paragony i podatek akcyzowy. Jednym z rozważanych standardów w przyszłości będzie również XBRL.

 

Spotkanie było również okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami administracji publicznej na temat obecnie realizowanych projektów oraz możliwości wsparcia Stowarzyszenia SBR w tych działaniach.

W odpowiedzi na zaproszenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do konsultacji w sprawie Europejskiego Jednolitego Elektronicznego Formatu (ESEF), Stowarzyszenie SBR Polska przygotowało dla wszystkich zainteresowanych poniższe rekomendacje.

 

  1. Sprawozdania biznesowe zawierające dane podlegające późniejszej analizie ilościowej albo jakościowej nie powinny być konstruowane w formacie PDF. Użytkownicy informacji czerpią wyższe korzyści z danych ustrukturyzowanych, które nie są wspierane przez format PDF. Co więcej, konwersja plików PDF do formatów ustrukturyzowanych jest kosztowna i niedokładna.
  2. Unia Europejska powinna położyć nacisk na propagowanie ustrukturyzowanych formatów XBRL oraz iXBRL, co będzie skutkować zwiększeniem zaufania rynku do publikowanych informacji oraz zachęci do podejmowania racjonalnych decyzji inwestorskich. Wszelkie działania w tym kierunku będą także prowadzić do pogłębiania międzynarodowych więzi biznesowych.

 

Zachęcamy do udzielania głosu w sprawie ESEF. Termin składania opinii mija 24 grudnia 2015 roku.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności