Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

W kwietniu ukazała się publikacja Najwyższej Izby Kontroli będąca przeglądem metodycznym oraz podsumowaniem konferencji „Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce”.

 

Wśród materiałów zawartych w biuletynie, znajdziemy opracowanie Jarosława Oleśniewicza (Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów) dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego jako formy komunikacji przedsiębiorstwo – administracja. JPK został przedstawiony jako próba dostosowania się administracji skarbowej do elektronicznego środowiska gospodarczego, której głównym celem ma być ochrona systemu podatkowego i motywowanie podmiotów do uczciwej konkurencji.

 

W materiale przeczytamy więcej na temat formatu nowego dokumentu kontroli skarbowej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów językiem wybranym do sporządzania JPK będzie XML. Jednak w treści nowelizacji ordynacji podatkowej, która utworzyła fundament prawny pod JPK, „ustawodawca polski nie zdecydował się użyć formatu XML. Zamiast niego wprowadził określenie struktury logicznej, nie przesądzając o wyborze konkretnego standardu. Jest to rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie obecnie bardzo rozpowszechnionego formatu XML, a jednocześnie na wprowadzenie w przyszłości innych formatów (UBL czy XBRL)”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji NIK. Dostępna jest ona pod tym linkiem.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności