Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała uaktualnienie do taksonomii 2016 IFRS Taxonomy. Wprowadzone zmiany są ostateczne, dotyczą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 7. Więcej na ten temat można odnaleźć tutaj.