Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

21 kwietnia 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SBR POLSKA. ZWZC podjęło uchwały w przedmiocie:

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Stowarzyszenia za 2015 rok; 
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015; 
  • udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; 
  • udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
  • zatwierdzenia planu rozwoju Stowarzyszenia na 2016 rok; 
  • zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok; 
  • ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności