Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

10 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się szkolenie „XBRL – sprawozdawczość przyszłości” pod patronatem Stowarzyszenia SBR Polska. Szkolenie przeprowadził Sebastian Gurgul, przedstawiciel firmy FQS Poland, zaś współorganizatorami spotkania byli członkowie Koła Naukowego Finansistów i Bankowców oraz Koła Naukowego Ekonomistów SGGW. Podczas warsztatu studenci przyswoili podstawowe pojęcia występujące w składni języka, a także zostali zapoznani z największymi projektami realizowanymi na świecie z wykorzystaniem standardu XBRL.

 

Spotkanie było kolejnym już wydarzeniem mającym na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnej ustandaryzowanej sprawozdawczości wpisującym się w misję edukacyjną Stowarzyszenia.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności