Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Komisja Europejska po raz kolejny poddała ocenie poziom cyfryzacji w Europie. W raporcie KE znajdziemy zestawienie państw Unii Europejskiej skonstruowane w oparciu o Indeks Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI index). Wskaźnik ten jest wyliczany na podstawie ilościowej oceny pięciu wymiarów gospodarczych: infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego kraju, kapitału ludzkiego, dostępu i wykorzystania Internetu, integracji technologii cyfrowych oraz e-usług.

 

Średni indeks DESI Unii Europejskiej w 2016 wyniósł 0,52, co jest wynikiem wyższym niż w zeszłym roku (0,5 w 2015).

 

Polska z wynikiem 0,43 uplasowała się na 7. miejscu od końca. Co prawda, od 2015 roku poprawiliśmy się o 0,01 punkt, jednak tempo rozwoju cyfryzacji w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Komisja Europejska zaklasyfikowała nas do krajów „pozostających w tyle”. W tej grupie znalazły się państwa, które wypadły poniżej średniej w rankingu DESI i jednocześnie nie posiadają dużego potencjału rozwojowego - roczny przyrost indeksu DESI jest niższy od przeciętnego przyrostu w Unii Europejskiej.

 

Pod względem pokrycia stacjonarnymi usługami szerokopasmowymi Polska znalazła się na ostatnim miejscu w Europie. W tej kategorii otrzymaliśmy wynik 0,3, podczas gdy średnia europejska to 0,87. Słabo wypadamy także w kupowaniu rozwiązań w chmurze (2. miejsce od końca) oraz posiadania podstawowych umiejętności obsługi narzędzi cyfrowych (3. miejsce od końca).

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności