Firma doradcza BearingPoint została tegorocznym laureatem nagrody Technology Provider of the Year wydawnictwa Central Banking.

 

BearingPoint zostało docenione za produkt ABACUS/Regulator, które obsługuje dane w formacie XBRL. 

 

ABACUS/Regulator jest oprogramowaniem umożliwiającym bankom centralnym oraz innym organom nadzoru bankowego zbieranie i analizę danych z rynku będącego przedmiotem ich kontroli. Narzędzi wspiera reguły raportowania publikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Bank Centralny oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jednocześnie oprogramowanie pomaga na spersonalizowanie raportów na własne potrzeby banku lub urzędu. ABACUS/Regulator jest wyposażony w liczne funkcjonalności, m.in. wizualizację, walidację, analizę, czy przekazywanie danych do dalszej kontroli.