29 stycznia 2016 Komisja Europejska uznała standard XBRL 2.1 jako specyfikację techniczną ICT, która kwalifikuje się do celów dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Decyzja KE jest efektem prac nad normalizacją będących elementem strategii „Europa 2020”.

Już w 2015 roku XBRL został pozytywnie zaopiniowany przez europejską wielostronną platformę do spraw normalizacji. Następnie jego ocenę przekazano do konsultacji ekspertom branżowym, którzy również wydali pozytywną opinię dotyczącą standardu.

 

Komisja Europejska wskazuje XBRL jako specyfikacja, która „usprawnia przygotowywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i sprawozdań finansowych na potrzeby zewnętrznego i wewnętrznego procesu decyzyjnego”.

 

Tekst decyzji wykonawczej dostępny jest w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.