Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała Update 3, projekt aktualizacji IFRS Taxonomy 2015. W skład uaktualnienia wchodzi nowy dokument IFRS 16 Leases. Do 21 marca propozycja IASB będzie w fazie opiniowania. Więcej na ten temat znajduje się na stronie IASB.