Do banku centralnego Indonezji miesięcznie napływa około 600 sprawozdań finansowych z indonezyjskiego sektora Islamic Banking. Sektor ten używa taksonomii XBRL utworzonej przez podmioty krajowe.

 

Konsorcjum XBRL International opublikowało niedawno dokument opisujący drogę banku centralnego Indonezji od momentu decyzji w sprawie wdrożenia projektu do pełnej implementacji języka XBRL w raportowaniu. W studium przypadku znajdziemy ekonomiczne i techniczne spostrzeżenia, które są efektem zebranych przez bank doświadczeń. Historia implementacji dodatkowo urozmaicona zmianami strukturalnymi, które bank centralny przechodził równolegle. Zmiany te polegały na przeniesieniu wybranych funkcji nadzorczych na indonezyjską administrację finansową.

 

Pełne studium przypadku znajduje się tutaj.