Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

15 grudnia przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia SBR Polska uczestniczyli w konferencji „Zastosowanie narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce” organizowanej przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Regionalne Izby Obrachunkowe, Ministerstwo Finansów i KiBR. Konferencja odbyła się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.

 

Podczas konferencji przedstawiciele IIA Polska przedstawili wyzwania stojące przed audytem. Szczególnie interesująca była informacja odnośnie harmonogramu prac nad wprowadzeniem Jednolitego pliku kontrolnego, który zakłada obligatoryjne wprowadzenie tego standardu od 1 lipca 2016 r. dla dużych podmiotów (około 400 tys firm), a dwa lata później dla wszystkich podmiotów. Nowy standard będzie zbudowany w oparciu o istniejące rozwiązanie (m.in. Portugalia, Austria, Luxemberg) z wykorzystaniem XML i będzie obejmował zakres 7 różnych sprawozdań: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, faktury VAT, ewidencja zakupów, księgi podatkowe, magazyn, ewidencja przychodów. W przyszłości projektem tym mają być objęte również paragony i podatek akcyzowy. Jednym z rozważanych standardów w przyszłości będzie również XBRL.

 

Spotkanie było również okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami administracji publicznej na temat obecnie realizowanych projektów oraz możliwości wsparcia Stowarzyszenia SBR w tych działaniach.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności