Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Australijska administracja podatkowa (ATO), która nadzoruje program Standard Business Reporting (SBR) w Australii, opublikowała ostatnio raport ze swojej działalności w latach 2014-2015. Zgodnie z danymi ATO liczba użytkowników SBR wzrosła znacząco w tym czasie. Łączna liczba informacji przesłanych drogą SBR wyniosła 15 milionów, natomiast liczba udostępnionych raportów to 550.

Australijski program SBR służy do wymiany danych biznesowych między prywatnymi przedsiębiorstwami oraz na drodze przedsiębiorstwo – administracji. Projekt obejmuje sprawozdania finansowe, raporty podatkowe, statystyczne oraz raporty o przepływach funduszy emerytalnych. Dzięki redukcji duplikatów informacji poprzez udostępnienie ponownego wykorzystania treści zawartych w raportach program SBR przynosi znaczące oszczędności gospodarce australijskiej. ATO szacuje je na 400 milionów dolarów amerykańskich rocznie.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności