Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

W odpowiedzi na zaproszenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do konsultacji w sprawie Europejskiego Jednolitego Elektronicznego Formatu (ESEF), Stowarzyszenie SBR Polska przygotowało dla wszystkich zainteresowanych poniższe rekomendacje.

 

  1. Sprawozdania biznesowe zawierające dane podlegające późniejszej analizie ilościowej albo jakościowej nie powinny być konstruowane w formacie PDF. Użytkownicy informacji czerpią wyższe korzyści z danych ustrukturyzowanych, które nie są wspierane przez format PDF. Co więcej, konwersja plików PDF do formatów ustrukturyzowanych jest kosztowna i niedokładna.
  2. Unia Europejska powinna położyć nacisk na propagowanie ustrukturyzowanych formatów XBRL oraz iXBRL, co będzie skutkować zwiększeniem zaufania rynku do publikowanych informacji oraz zachęci do podejmowania racjonalnych decyzji inwestorskich. Wszelkie działania w tym kierunku będą także prowadzić do pogłębiania międzynarodowych więzi biznesowych.

 

Zachęcamy do udzielania głosu w sprawie ESEF. Termin składania opinii mija 24 grudnia 2015 roku.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności