Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

W najnowszym rankingu „Doing Business”, prowadzonym przez Bank Światowy Polska znalazła się na 32. miejscu spośród 189 państw. Co więcej, przez ostatnie 5 lat Polska awansowała aż o 40 pozycji. Jest to niewątpliwy sukces, na który wpłynęły m.in. łatwość uzyskania kredytu przez przedsiębiorstwo, proste zasady zamykania działalności gospodarczej, wysoka ochrona inwestorów mniejszościowych czy niski poziom korupcji.

Jest dobrze, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Ocena polskich przepisów w takich kategoriach jak rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz płacenie podatków nie wypadła tak zadowalająco. Zgodnie z raportem, aby założyć w Polsce firmę potrzeba średnio 30 dni, a koszty temu towarzyszące wynoszą 13% polskiego PKB per capita. Dla porównania taka sama procedura konsumuje jednorazowo w Estonii średnio 4,5 dnia oraz 1,4% estońskiego produktu krajowego na osobę, zaś w Danii – 5,5 dnia i 0,2% PKB. Wraz ze średnią długością uzyskania pozwolenia budowlanego wynoszącą 212 dni, Polska wyprzedza jedynie 8 spośród 46 krajów europejskich.

Raport „Doing business” podkreśla zapotrzebowanie na uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostat stawka CIT w Polsce jest niższa od średniej unijnej, zaś stawka VAT (na poziomie 23 procent) nieznacznie wyższa od średniej unijnej. Największym wyzwaniem dla polskich firm okazuje się zatem poziom skomlikowania systemu podatkowego. Polscy przedsiębiorcy płacą podatki około 18 razy w ciągu roku, poświęcając na to 286 godzin. Norwegowie dokonują płatności jedynie 4 razy w ciągu roku, co odpowiada 83 godzinom ich pracy, Estończycy - 7 razy, tracąc 81 godzin, zaś Finowie – 8 razy, łącznie spędzając na tej czynności 93 godziny.

Treść tegorocznego raportu „Doing business” dostępna jest tutaj

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności