Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Firma Global Engagement Services po raz czwarty przeprowadziła analizę ESG (ang. environment - social responsibility – corporate governance) polskich spółek giełdowych w oparciu o międzynarodowe normy zrównoważonego rozwoju. Badanie wykorzystywało metodę GES Risk Rating polegającą na ocenie systemów zarządzania przedsiębiorstwa w trzech kategoriach: wpływ na środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 143 spółek notowanych dnia 31.07.2015 roku na Rynku Głównym GPW.

„Spółki radzą sobie z ujawnianiem danych z zakresu ładu korporacyjnego, ale w pozostałych aspektach jest już gorzej”, komentuje wyniki badania Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Według GES 36,5% analizowanych spółek ujawnia niewielką ilość danych lub nie ujawnia w ogóle informacji z zakresu ochrony środowiska (tj. informacji dot. emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i wody, rekultywacji zasobów, itp.), natomiast aż 56,6% nie wywiązuje się ze swoich obowiązków informacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej (tj. raportowania danych dot. przejawów dyskryminacji, godzin pracy i wynagrodzeń, korupcji, itp.)

Przedsiębiorstwa poddane analizie w tym roku to grupa spółek, która najprawdopodobniej zostanie objęta obowiązkiem raportowania danych niefinansowych nałożonym przez dyrektywę 2014/95/EU. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym duże jednostki zainteresowania publicznego będą zobligowane do przedkładania takich informacji od stycznia 2017 roku.

PZU, pionier wśród jednostek tworzących raporty społeczne w Polsce, ocenia, że przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu raportowania danych niefinansowych to wieloetapowy proces trwający około 1,5 roku. Niepokojące jest to, że firmy mają jeszcze sporo do zrobienia, a czasu zostało niewiele.

Wyniki GES Risk Rating firma GES przedstawiła podczas konferencji „Raportowanie danych pozafinansowych” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie SBR Polska było jednym z uczestników wydarzenia.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności