W tym roku Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował dziesiątą już edycję konkursu The Best Annual Report. Ideą konkursu jest wyróżnienie raportów o największej wartości użytkowej dla inwestorów i akcjonariuszy. W konkursie brały udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, które sporządzają sprawozdania finansowe wg Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Stowarzyszenie SBR Polska po raz kolejny było członkiem kapituły konkursu dla spółek notowanych na rynku alternatywnym.

Wyniki tegorocznej edycji The Best Annual Report 2014 dostępne są tutaj.