5 października 2015 roku prezydent RP podpisał nowelizację ordynacji podatkowej, której jeden z zapisów ujednolici sposób dokumentacji ksiąg podatkowych. Zmiany regulacyjne będą dotyczyć przedsiębiorstw prowadzących swoją ewidencję w formie elektronicznej. Podmioty te będą zobligowane do przedstawiania ksiąg podatkowych na rządanie urzędu skarbowego w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) w strukturalnym formacie.

 

Prace nad strukturą logiczną JPK jeszcze trwają. Najprawdopodobniej dokument ten będzie sporządzany w standardzie opartym na języku XML. Jednym z rozważanych standardów jest XBRL.