Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oplublikował kolejną aktualizację taksonomii XBRL wykorzystywanej do raportowania COREP/FINREP. Uaktualnienia dotyczą raportowania wskaźników płynności oraz dźwigni. Więcej na temat zmian można przeczytać na stronie EBA.