Wielka Brytania czerpie wyraźne korzyści ze standardu iXBRL, który jest wykorzystywany do procedowania dokumentów do HMRC. Podczas przemówienia do członków brytyjskiego Instytutu Biegłych Księgowych Anglii i Walii Kara M. Stein zAmerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) wspomniała o możliwości wprowadzenie standardu inline XBRL (iXBRL) przez SEC. Komisarz zwróciła uwagę na to, że w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym dane ustrukturyzowane mają szczególną wartość dla inwestorów. Jednocześnie stwierdziła, że rezygnacja z implementacji iXBRL będzie oznaczać „niską jakość informacji oraz dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw”. Całe przemówienie Kary M. Stein jest dostępne tutaj.