Rosnąca popularność raportów społecznych na świecie pozwala zadać pytanie, czy będą one stanowiły przyszłość raportowania korporacyjnego. Jak podaje Deloitte Netherlands w publikacji „Integrated Reporting in Netherlands”, firmy czerpią liczne korzyści z raportowania zintegrowanego, czego skutkiem jest widoczny w Holandii trend odchodzenia od raportów tradycyjnych na rzecz raportów skonsolidowanych wśród większych przedsiębiorstw.

Niemniej jednak, sposób pozyskiwania i późniejszego zapisu informacji wśród raportujących organizacji pozostaje zróżnicowany. Zgodnie z Davem van den Ende z holenderskiego oddziału Deloitte oraz Olivierem Servais, doradcą w Międzynarodowej Radzie Raportów Zintegrowanych (eng. IIRC) istotnym wyzwaniem będzie usystematyzowanie tego procesu, między innymi poprzez zastosowanie podobnych narzędzi do generowania sprawozdań. Ekonomiści upartują duże korzyści w wykorzystaniu języka XBRL w raportach społecznych. Wśród nich wymieniają: jednoznaczność danych oraz możliwość ich podownego użycia, ograniczenie manualnego procedowania dokumentów oraz zwiększenie dokładności informacji.

Podczas trzyletniego programu realizowanego przez największe firmy doradcze (Deloitte, EY, KPMG, PwC) oraz informatyczne (SAP, Fujitsu, Credit360) Holandia chce „przejść od zintegrowanego myślenia do zintegrowanego raportowania”. Jednym z elementów tego programu będzie stworzenie „Technology Blueprints for the Adoption of Next-Generation Reporting”, który określi narzędzia i rozwiązania zalecane przy raportowaniu. Dokument ten wskaże także miejsce należne XBRL w sprawozdawczości.