Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Rosnąca popularność raportów społecznych na świecie pozwala zadać pytanie, czy będą one stanowiły przyszłość raportowania korporacyjnego. Jak podaje Deloitte Netherlands w publikacji „Integrated Reporting in Netherlands”, firmy czerpią liczne korzyści z raportowania zintegrowanego, czego skutkiem jest widoczny w Holandii trend odchodzenia od raportów tradycyjnych na rzecz raportów skonsolidowanych wśród większych przedsiębiorstw.

Niemniej jednak, sposób pozyskiwania i późniejszego zapisu informacji wśród raportujących organizacji pozostaje zróżnicowany. Zgodnie z Davem van den Ende z holenderskiego oddziału Deloitte oraz Olivierem Servais, doradcą w Międzynarodowej Radzie Raportów Zintegrowanych (eng. IIRC) istotnym wyzwaniem będzie usystematyzowanie tego procesu, między innymi poprzez zastosowanie podobnych narzędzi do generowania sprawozdań. Ekonomiści upartują duże korzyści w wykorzystaniu języka XBRL w raportach społecznych. Wśród nich wymieniają: jednoznaczność danych oraz możliwość ich podownego użycia, ograniczenie manualnego procedowania dokumentów oraz zwiększenie dokładności informacji.

Podczas trzyletniego programu realizowanego przez największe firmy doradcze (Deloitte, EY, KPMG, PwC) oraz informatyczne (SAP, Fujitsu, Credit360) Holandia chce „przejść od zintegrowanego myślenia do zintegrowanego raportowania”. Jednym z elementów tego programu będzie stworzenie „Technology Blueprints for the Adoption of Next-Generation Reporting”, który określi narzędzia i rozwiązania zalecane przy raportowaniu. Dokument ten wskaże także miejsce należne XBRL w sprawozdawczości.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności