Rob Kuipers, dyrektor holenderskiego SBR Programma, podzielił się swoją wizją przyszłości podczas XBRL Conference 2015 w Kopenhadze. Zgodnie z jego przypuszczeniami już wkrótce całkowity proces raportowania będzie odbywał się za pomocą „jednego kliknięcia”. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły błyskawicznie przekazywać informacje o aktualnym położeniu rynkowym zarówno jednostkom administracji publicznej, jak i biznesowym partnetom. W swoim przemówieniu komisarz skupił się także na zdiagnozowaniu wyzwań stojących na drodze ku jednolitej, elektronicznej sprawozdawczości oraz przedstawieniu możliwych rozwiązań. Według Roba Kuipersa niezwykle istotne jest położenie nacisku na międzynarodową integrację oraz postawienie sobie wspólnych celów. Zapis z wystąpienia można odnaleźć tutaj