Wiele pytań związanych z wpływem dyrektywy unijnej Capital Requirements Directive IV (CRD IV) na funkcjonowanie prywanej i publicznej strefy bankowej odnajdzie swoje odpowiedzi podczas konferencji Business Register 3600. Jej uczestnicy będą mieli okazję posłuchać o aktualnym statusie aktu bezpośrednio z ust czołowych regulatorów oraz osób odpowiedzialnych za implementację pakietu w bankach.

Adam Farkas, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, przedstawi najnowsze zmiany w CRD IV oraz opowie o planowanym dalszym rozwoju dyrektywy.

Michael Bardram, Starszy Konsultant Działu IT Danske Bank, zilustruje oddziaływanie standardu XBRL na jakość reportowania COREP w Danske Bank Group.

Artis Smits, Dyrektor Działu IT Łotewskiej Komisji Finansowej i Rynku Kapitałowego, podzieli się łotewskimi doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem XBRL do raportowania COREP/FINREP przy użyciu wydajnych narzędzi informatyczny.

Przypominamy, że konferencja Business Reporting 3600 odbędzie się w dniach 8-10 września w Kopenhadze. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.