Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Wiele pytań związanych z wpływem dyrektywy unijnej Capital Requirements Directive IV (CRD IV) na funkcjonowanie prywanej i publicznej strefy bankowej odnajdzie swoje odpowiedzi podczas konferencji Business Register 3600. Jej uczestnicy będą mieli okazję posłuchać o aktualnym statusie aktu bezpośrednio z ust czołowych regulatorów oraz osób odpowiedzialnych za implementację pakietu w bankach.

Adam Farkas, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, przedstawi najnowsze zmiany w CRD IV oraz opowie o planowanym dalszym rozwoju dyrektywy.

Michael Bardram, Starszy Konsultant Działu IT Danske Bank, zilustruje oddziaływanie standardu XBRL na jakość reportowania COREP w Danske Bank Group.

Artis Smits, Dyrektor Działu IT Łotewskiej Komisji Finansowej i Rynku Kapitałowego, podzieli się łotewskimi doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem XBRL do raportowania COREP/FINREP przy użyciu wydajnych narzędzi informatyczny.

Przypominamy, że konferencja Business Reporting 3600 odbędzie się w dniach 8-10 września w Kopenhadze. Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności