Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Zgodnie z teorią agencji (Barney, Ouchi, 1986) przedsiębiorstwo można zdefiniować jako sieć kontraktów zawartych między poszczególnymi uczestnikami. W danej organizacji zauważymy problem agencjigdy występuje konflikt celów i pragnień między agentami (np. menedżerami) a przełożonymi (np. akcjonariuszami). Przyczyną takiego konfliktu jest asymetria informacji - właściciele posiadają dostęp jedynie do częściowego zasobu informacji swoich agentów. W celu złagodzenia skutków problemu agencji pryncypałowie mogą sięgać po różne środki. Jednym z nich jest audyt zewnętrzny. 

Poprzez analizę sposobu działania pracowników (wgłębiając się m.in. w raporty finansowe generowane przez przedsiębiorstwo) audytorzy sprawdzają, czy sprzyja on interesom właścicieli oraz nie szkodzi szeroko pojętemu dobremu imieniu firmy. Dobrze wykonane postępowanie audytorskie to jednak dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Naukowcy z Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu w Adelaide zbadali, jakie czynniki wpływają na wielkość opłat za audyt. Główną hipotezą, której prawdziwość analizowali, był pozytywny wpływ zastosowania języka XBRL w raportowaniu na zmniejszenie kosztów audytu. Ekonomiści podali trzy powody, dla których postawili powyższą hipotezę. Po pierwsze, wysoka standaryzacja danych napisanych w XBRL pomaga audytorom znaleźć jedno, dobre podejście do ich analizy. Po drugie, język ten przeciwdziała "rozrostowi" baz danych, które są później przekazywane do interpretacji. I wreszcie, elektroniczny format raportów pozwala na zastosowanie komputerowych mechanizmów sprawdzania poprawności, co dodatkowo zwiększa tempo wykrywania niezgodności. 

We wspomnianej wyżej analizie wykorzystano dane dotyczące działalności przedsiębiorstw notowanych na giełdach amerykańskiej oraz japońskiej. Zbadano wpływ wprowadzenia raportowania w XBRL na roczne wydatki na audyt w firmie w 8-letnim oknie czasowym – 4 lata przed wprowadzeniem ustawy obligującej organizacje do prowadzenia księgowości w języku XBRL oraz 4 lata po wprowadzeniu tych regulacji (lata 2005-2012 oraz 2004-2011 w Stanach Zjednoczonych* i Japonii, odpowiednio).  

Przeprowadzone regresje potwierdziły prawdziwość przywołanej wyżej hipotezy – fakt, że dana jednostka tworzy sprawozdania w standardzie XBRL w istotny statystycznie sposób wpływa na zmniejszenie kosztów audytu. Co więcej, efekt ten jest silniejszy w Stanach Zjednoczonych niż w Japonii, na co może oddziaływać wielkość taksonomii w obydwu krajach. Całą pracę naukową można przeczytać tutaj. 

 

*w USA implementację języka XBRL wprowadzano stopniowo. Jako datę wdrożenia w badaniu wybrano datę pierwszej fazy implementacji, tj. 15 czerwca 2009, wprowadzającej obowiązki dla największych firm giełdowych.

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności