Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Zaspokajanie wymagań admninistracyjnych to nie tylko uciążliwy element działalności firmy - biurokracja może w realny sposób zmniejszyć zyski w przedsiębiorstwie. Według badania Barometr Stabilności Otoczenia Prawnego w Polsce przeprowadzonego przez Grant Thornton jednym z istotniejszych problemów, z ktorymi muszą sobie radzić krajowe organizacje, jest ciągle zmieniające się prawo. Zgodnie z danymi zebranymi przez firmę doradczą, w Polsce dziennie powstaje średnio ponad 70 stron nowych przepisów, na poznanie których przedsiębiorca musiałby przeznaczyć prawie 4 godziny dziennie. "Jeśli brać pod uwagę państwa o względnie podobnym do Polski systemie prawnym, to okazuje się, że w naszym kraju prawo jest wyjątkowo mało stabilne. Na przykład w 2014 r. Polska przyjęła sześciokrotnie więcej aktów prawnych niż Czechy i prawie ośmiokrotnie więcej niż Słowacja", mówią eksperci Grant Thornton. Dodatkowo szacują oni, że biurokracja zmniejsza przychody firm o prawie 10%, co w skali całej gospodarki stanowi obniżenie przychodów o około 200 mld zł.

Portal INN POLAND sugeruje, że rozwiązaniem problemu obciążeń administracyjnych mogłaby być redukcja liczby urzędników. Zgodnie z informacjami GUS, ponad 3 mln Polaków jest zatrudnionych w administracji publicznej. Jest to 20% całkowitej liczby zatrudnionych. Ponadto, liczba urzędników stale rośnie. Jak podaje Centrum Informacji Rządu, liczba urzędników wzrosła o ponad 57% w latach 1999-2012, zaś zatrudnienie w służbie cywilnej odnotowało wzrost o 20% w tych latach. W Polsce jest około 2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego, ktore produkują 1,5 mln sprawozdań budżetowych w ciągu roku. Jeśli dodać, że w sektorze samorządowym jest zatrudnionych około 1,8 mln osób, tootrzymamy, że na jednego pracownika przypada prawie jedno sprawozdanie. Co wiecej, często przygotowanie jednego raportu wymaga pracy więcej niż jednej osoby. Jak mówi Agata Dąmbska, ekspertka Forum Od Nowa gazety Forbes, należy "dążyć do uspójnienia architektury samorządu". Natomiast Tomasz Wróblewski z Grant Thornton komentuje: "to nie oznacza, że musimy tworzyć więcej aktów prawnych. Musimy ich tworzyć mniej, ale lepiej przemyślane. Wtedy polski system prawny wreszcie się ustabilizuje. To tak, jak z projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają na celu realizację postulatu stworzenia przyjaznej administracji dla przedsiębiorców. Cóż z tego, że takie powstają, skoro bez podejścia systemowego do tego zagadnienia, nic one nie dają. Ograniczają się bowiem jedynie do realizacji projektów opartych na najprostszych środkach, tj. np. na szkoleniach dla pracowników lub kampanii promocyjnych."

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności