Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Firma doradcza Deloitte po raz kolejny przeprowadziła ankietę Deloitte CFO Survey, w której tym razem wzięło udział ponad 60 dyrektorów finansowych z Polski. Jednym z celów projektu było zebranie opinii środowiska biznesowego dotyczących zmian regulacyjnych w sprawozdawczości. Przypomnijmy, że zgodnie z dyrektywą unijną 2014/95/UE co najmniej 300 największych firm krajowych od stycznia 2017 roku zostanie objętych rozszerzonym obowiązkiem sprawozdawczym związanym z ujawnianiem danych pozafinansowych (m.in. wpływu na środowisko, przeciwdziałaniu korupcji czy aspektów społeczno-pracowniczych). Nowe regulacje będą dotyczyć podmiotów, które zatrudniają ponad 500 pracowników i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Jak pokazuje badanie Deloitte CFO Survey polskie przedsiębiorstwa nie są przygotowane do tworzenia tego typu dokumentów. Problem okazuje się mieć swoje źródło u podstaw – świadomość nadchodzących zmian jest niska. Na pytanie: „Czy znają państwo i czują się przygotowani do spełnienia nowej unijnej dyrektywy, która nałoży na duże firmy obowiązek raportowania danych pozafinansowych?” blisko połowa ankietowanych przyznała się do nieznajomości wymogów przywołanej ustawy. Zaledwie 15% spośród przebadanych dyrektorów finansowych rozpoczęło proces wdrażanie wymagań w swojej firmie, zaś tylko 2% ten proces zakończyło.

Deloitte szacuje, że opracowanie pierwszego raportu społecznego trwa średnio 6 miesięcy, jenoczenie jednak zauważa, że już od stycznia 2015 przedsiębiorstwa, których nowe obowiązki będą dotyczyć, powinny podejmować próby raportowania pozafinansowego i ocenić swoje luki.

Jedynie około 40 róznej wielkości jednostek w Polsce aktualnie tworzy sprawozdania niefinansowe. Jedną z takich organizacji jest KGHM Polska Miedź S.A., który już od dwóch lat przygotowuje raport zintegrowany, prezentujący wyniki finansowe jaki i niefinansowe. „Jak wynika z naszych badań, aż 94% naszych interesariuszy uwzględnia dane pozafinansowe w ocenie wyników spółki”, twierdzi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.  Nowe obowiązki sprawozdawcze polepszą transparentność firm, co powinno zwiększyć poziom zaufania ze strony inwestorów.

 

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności