Buduj standard, twórz rynek, rozwijaj swój biznes...

Rozdział VI
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
 

§18

 

  1. Z wnioskiem o zmianę statutu Stowarzyszenia może wystąpić:
  1. co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia jednak nie mniej niż 10 członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

Aktualności

21 grudnia 2016 r. Europejski Nadzór nad Rynkami Kapitałowymi (ESMA) ogłosił, że począwszy od...
W swoim przemówieniu Hans Hoogervorst, przewodniczący IASB (International Accounting Standards...
Projekt slownika XBRL
piątek, 22, lipiec 2016
XBRL Best Practices Board (BPB, odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i opisywanie metod ...
Solvency II a rynek ubezpieczeń
piątek, 08, lipiec 2016
  Firma FQS (Fujitsu), członek Stowarzyszenia SBR Polska, opublikowała artykuł poruszający kwestie wpływu...
More inAktualności